ปรับปรุงล่าสุด 03/10/2565

กระดูกอ่อนไก่ Chicken Cartilage

Chicken Cartilage แม้จะขึ้นชื่อว่ากระดูก แต่เป็นกระดูกที่เจ้าสุนัขกินได้ ไม่ทิ่มแทงระบบทางเดินอาหาร เหมือนกระดูกส่วนอื่น