สติ๊กไก่นิ่ม สูตร Prebiotic Yeast Cell Wall

สติ๊กไก่นิ่ม ขนมหมา-แมว ไม่ปรุงรส แถมมี Prebiotic Yeast cell Wall เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เพิ่มพลังปกป้องเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร