ปรับปรุงล่าสุด 03/10/2565

หมึกยักษ์

แพ้ไก่กินได้ ไม่มีส่วนผสมของไก่ กรุบๆ กรับๆ หอมหมึกแท้ๆ จากเนื้อหมึกยักษ์