ปรับปรุงล่าสุด 03/10/2565

อาหารเปียก

เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ คุณภาพอาหารในซองเป็นปกติ แต่ซองมีตำหนิ ‼️ เช่น รอยกาว, รอยปากกา, หมึกพิมพ์เลอะ, งานพิมพ์เบลอไม่ชัดเจน หรือ เป็นถุงไม่มีพิมพ์