ปรับปรุงล่าสุด 17/09/2563

อาหารเปียก ซองเปลือย

เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ คุณภาพอาหารในซองเป็นปกติ แต่ซองมีตำหนิ ‼️ เช่น รอยกาว, รอยปากกา, หมึกพิมพ์เลอะ, งานพิมพ์เบลอไม่ชัดเจน หรือ เป็นถุงไม่มีพิมพ์