เศษเหลือการผลิต คุณภาพสูง

เศษเหลือจากการผลิต คุณภาพเน้น แค่รูปไม่สวย ขนาดไม่ได้มาตรฐานเท่านั้นเอง