สติ๊กไก่นิ่ม พร้อม Prebiotic Yeast Cell Wall

最新のアップデート 19/01/2019

สติ๊กไก่นิ่ม ขนมหมา-แมว ไม่ปรุงรส แถมมี Prebiotic Yeast cell Wall เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เพิ่มพลังปกป้องเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร

  • 56
    商品
  • 70
    フォロワー
  • AA+
    レベル